Làm ăn chụp giựt

Cách đây mấy tháng, trên đường từ Đà Nẵng về Huế, vợ chồng tôi ghé vào một nhà hàng ven đầm Lập An dùng bữa.