Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

Chị Tân mong được tiếp tục điều trị

Chiếc giường xếp đặt ở hành lang là nơi lý tưởng nhất để chị Nguyễn Thị Tân ở tổ 8, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài để hy vọng kỳ tích sẽ đến.