Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa

Theo quyết định được UBND tỉnh ban hành ngày 30/11, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí 24,7 cho chủ các tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 3/2018)