Trao 270 triệu đồng “Thắp sáng đường quê Phú Lộc năm 2018”

Sau giải, ban tổ chức đã vận động được 270 triệu đồng để tổ chức trao tại quê nhà cho hoạt động thắp sáng đường quê.