Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ sáu ngày 24/5

Trên trang chính có bài đáng chú ý “Giải thưởng sáng tạo châu Á: Mô hình hợp tác thành công giữa chính quyền và doanh nghiệp” và “Chướng tai gai mắt”: Đã có dịch vụ phản ánh hiện trường.