Trí thức trẻ dân tộc thiểu số thực hiện di chúc của Bác

Thực hiện những lời căn dặn của Bác, trong những năm chiến tranh gian khổ cho đến sau này, công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau...