Tuổi trẻ A Lưới ra quân làm sạch đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ

Tại đây, các ĐVTN đã quét dọn, phát quang cây cối, nhổ cỏ, thay các bình hoa bị vỡ và thay mới toàn bộ hoa tại các phần mộ các liệt sĩ.