Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Chăn nuôi

Tham gia hội nghị có 120 đại biểu đến từ các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã và TP Huế.