Khát vọng yêu thương

Buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm với toàn xã hội, đồng thời trang bị thêm kiến thức về phòng, chống tệ nạn này.