Xin cơ chế đặc thù, tập trung mọi nguồn lực, làm hết trách nhiệm

Đến thời điểm hiện tại, khu vực Thượng Thành đã bàn giao 211 hộ, còn lại 78 hộ còn lại chưa bàn giao (61 hộ chính, 17 hộ phụ).