Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

Giảm áp lực cho “điểm nóng” Phú Hội

UBND phường Phú Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ổn định trật tự đô thị (TTĐT) và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.