Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Hướng đến nhóm 10 địa phương dẫn đầu về cải cách hành chính

Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện qua việc chỉ số PAR Index tăng dần.