Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

Hướng đến nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả

Việc phát triển dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là bước đột phá trong công tác cải cách TTHC hiện nay, hướng đến một nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại, hiệu quả.