Chia sẻ nhiều kinh nghiệm về khởi nghiệp và kỹ năng thuyết trình

Để huy động vốn thành công, cần chú ý câu chuyện thuyết phục, trình bày ấn tượng, tạo dựng niềm tin và liên tục cập nhật thông tin dự án