Còn hơn 8.000 học sinh vùng thấp trũng chưa thể đến trường

Theo Sở GD&ĐT, tình trạng học sinh nghỉ học do nước ngập nhiều nhất là các xã ở huyện Phong Điền, gồm: Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Điền Hương, Điền Lộc