Sinh viên Đại học Pitzer học ngôn ngữ và văn hoá tại Huế

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Pitzer (Mỹ).

BUSINESS SPOTLIGHT