Giáo dục Khuyến học

Khuyến học đi cùng khuyến nghề

Hoạt động khuyến nghề được Trung tâm Học tập cộng đồng xã Phong Hòa triển khai thiết thực và hiệu quả, có sự phối hợp và hỗ trợ của Hội Khuyến học địa phương.