Giáo dục Tuyển sinh

Nữ thủ khoa sư phạm yêu thích âm nhạc dân gian

Nguyễn Lê Hà Anh đạt 27 điểm (chưa tính điểm cộng ưu tiên, khuyến khích) khối N00 (Văn: 8, Thẩm âm tiết tấu: 9, Hát: 10), trở thành thủ khoa Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế.