Nhiều loại trái cây sản xuất được nhưng vẫn phải nhập khẩu

Nhiều loại trái cây Việt Nam có thể sản xuất được quanh năm nhưng lại phải nhập khẩu như sầu riêng, măng cụt, bòn bon, cam, quýt, táo…