Thế giới khó có thể đạt được mục tiêu năng lượng toàn cầu vào năm 2030

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, bất chấp những tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây...