Thế giới đang bỏ lỡ cơ hội tốt để đối phó với biến đổi khí hậu

Vào ngày 22/1, các nhà nghiên cứu cảnh báo hiện thế giới đang ngày càng tách rời và bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để ngăn chặn diễn biến xấu của biến đổi khí hậu.