Nhiều kỳ vọng vào Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg 2018

Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg năm 2018 (SPIEF-2018), một trong những sự kiện quốc tế hàng năm quy tụ các nhà lãnh đạo...