Nhật Bản hỗ trợ ASEAN đào tạo 80.000 chuyên gia công nghệ

Chương trình sẽ tập trung vào việc đào tạo các kỹ sư, nhà nghiên cứu và các nhà quản lý kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, trí tuệ nhân tạo và những lĩnh vực khác.