Số người thiệt mạng do bão Idai tại châu Phi tăng lên 700 người

Theo Liên Hợp Quốc, phải đợi đến khi nước lũ rút hoàn toàn mới biết được chính xác quy mô thảm họa và số người chết do bão Idai.