WHO yêu cầu tối ưu hóa việc phân phối khẩu trang để chống dịch COVID-19

Do nguồn khẩu trang thiếu hụt trầm trọng, vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, các sản phẩm khẩu trang y tế nên được ưu tiên cho đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực chống dịch...