Hàn Quốc, Mỹ thống nhất sửa đổi hiệp định thương mại tự do song phương

Dựa trên liên minh mạnh mẽ, Hàn Quốc và Mỹ đã tạo nên mối quan hệ bền chặt chưa từng có. Thỏa thuận có ý nghĩa tình bạn này sẽ ngày càng được mở rộng sang cả lĩnh vực kinh tế