Địa phương cuối trong 9 huyện, thị, thành phố khai mạc Đại hội thể dục thể thao

Ngày 19/4, huyện Nam Đông khai mạc ĐH TDTT huyện lần 5 - 2018. Không tính Đại học Huế thì đây là địa phương cuối cùng trong 9 huyện, thị, thành phố tổ chức ĐH cơ sở.