Loại bỏ người Thái

Tốc độ trận đấu diễn ra chậm lại, sau khi ba bàn được ghi trong vòng 15 phút đầu tiên.