Dưới mái An Hiên

Trốn cảm giác mệt nhoài, mình tìm lên Kim Long, nơi mà những ngày ẩn trong cây lá dưới mái An Hiên, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã gọi đó là “chỗ cư ngụ của tâm hồn”…