Giao lưu gốm sứ & thưởng thức trà vợt

Hoạt động thu hút sự quan tâm của những người yêu thích gốm sứ, đặc biệt là gốm sứ Nhật.