Phú Xuân thời chúa Nguyễn và Tây Sơn: Gạch nối quan trọng trong lịch sử

“Phú Xuân thời chúa Nguyễn và Tây Sơn” là hội thảo đầu tiên có tầm quốc gia đề cập đến vùng đất Phú Xuân thời chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn.