Người “tạo hồn” cho những cây đàn guitar

Để làm được một cây đàn guitar truyền thống phải mất rất nhiều thời gian, trải qua nhiều công đoạn công phu. Người làm đàn, vì thế, cũng gửi tất cả những tuyệt kỹ vào đó