The first high-tech planted cantaloupes in Hue

Vườn dưa trồng bằng công nghệ cao đầu tiên ở Huế cho thu nhập cao và được nhiều khách hàng đón nhận

Share video