Nỗ lực loại trừ bệnh bệnh lao ra khỏi cộng đồng

Bệnh lao sẽ được chữa khỏi hoàn toàn và tránh lây lan cho cộng đồng nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách