Cách ly là quá cần thiết!

Giãn cách xã hội khiến cho nền kinh tế thế giới đóng băng, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng chính biện pháp đó mới giúp nền kinh tế mau hồi phục, vì “ai lành bệnh trước thì người đó sẽ ra chợ trước”.