Dân mừng, bệnh viện tâm tư

Theo Thông tư 15/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 15/7 có 88 dịch vụ y tế được điều chỉnh; trong đó, có 70 dịch vụ giảm giá.