Vượt 700km, quả tim “xuyên Việt” được ghép thành công cho bệnh nhân

Điều đặc biệt ở đây là trái tim được vận chuyển từ Hà Nội sau hành trình bay 700km đã vào đến nơi để ghép cho bệnh nhân ở Huế.